HEI, JEG HETER LARS, OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er akkurat nå, og gir deg tilpassete prosesser og verktøy for det som ønsker å bevege seg fram i livet ditt.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, flyt og nye måter å arbeide og være i livet på. Dette gjør jeg med mer enn 20 års erfaring fra oppdrag innen ledelsesutvikling, teamutvikling, organisasjonsendringer, coaching og selvutviklingskurs som jeg har holdt i mer enn 10 land. I tillegg har jeg en Mastergrad og lærerkompetanse for å undervise på ungdomsskoler og videregående skoler i Norge.

Navnet Awè kom til meg på min livsvei og har sin opprinnelse i en gammel kultur på New Zealand. Når jeg blir tilkalt med dette navnet, blir noe berørt dypt i sjelen min, og det er opp til hver enkelt om de bruker Lars eller Awè.

Blant mine oppdragsgivere som Lars-Hilmar Steinberg i mitt tidligere firma Energy Upgrade er internasjonale selskaper som IKEA og Toyota, toppidrettsutøvere og offentlige aktører som Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Oslo Universitetssykehus og Bærum kommune, samt organisasjoner som Entrepreneurs Organisation (EO).

Terra Life samarbeider med et nettverk av nasjonale og internasjonale partnere for å gjennomføre workshops og oppdrag i effektive og gode team.

Mitt hjerte slår også for:

Hage & Bier

Jeg liker å ha fingrene i jorden, så frø, gi dem næring i gode kretsløp, glede meg over mangfold og vekst, høste og nyte sunn mat som har vokst rett rundt meg. Mine bier lærer meg noe om å leve sammen som en intelligent organisme.

Lars-Hilmar Steinberg

Yoga & Utetid

Livet er bevegelse. Jeg følger en yogapraksis og liker å være ute i naturen – gjerne barbent til langt ut på høsten, i kontakt med jorden, vannet, vinden, solen…

Sirkelkultur

Jeg verdsetter sirkelen som en eldgammel form for å komme sammen som mennesker – til å se hverandre, synge, dele historier, danse, være stille sammen, rette oppmerksomheten på noe ut fra en felles intensjon, planlegge praktiske gjøremål…

Felleskap

Jeg elsker kvalitetstid med andre mennesker – å dele fra hjertet det som opptar oss akkurat nå og hva vi drømmer om å skape, sang, dans, latter, meditasjon, samt forskning på nye former på å leve og samarbeide på som en organisme… connecting with our true nature.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Med mer enn 10 års arbeidserfaring innen skole og utdanning skaper jeg møteplasser for ungdommer og voksne – hvor en kan møte selv og andre. I mitt arbeid som psykososial livscoach med gestaltterapeutisk tilnærming elsker jeg mangfoldet av muligheter for å synliggjøre og uttrykke det som rører seg i oss. Gjennom dette blir endring mulig, og nye handlings(spille)rom kan oppstå sånn at vårt eget kan blomstre. Jeg blir på nytt og på nytt berørt av og glad for å kunne støtte mennesker i disse prosessene.

terralife Katrin

Hei, mitt navn er Katrin

Å skape store ting… å la energien flyte… For meg er musikk ren magi og liv…

Jeg bistår mennesker og team med å frigjøre seg fra atferdsmønstre og strukturer, med å «ut-vikle» seg.  Grobunnen for arbeidet mitt er de helbredende, livsfremmende frekvensene i musikken og i vår vakre natur.

Jeg er spesielt opptatt av å skape rom der du kan bli kjent med din egen kraft og integrere den i hverdagen. Denne dybden gir mennesker og organisasjoner muligheter til å gå autentiske veier ut fra hjertet. Dette har preget mitt arbeid med sang og musikk i mer enn 10 år, samt 15 års arbeidet med barn og ungdommer, også som leder.

terralife Katrin

VÅR FILOSOFI

FORBINDELSE

Vi møter mennesker i genuin kontakt, med stor empati for utfordringene og veksttersklene som de står ved. Vi skaper rom for forbindelse med vår livskraft, våre ønsker og drømmer og med en større helthet, som potensialet kan utløses i.

EKTHET

Vi møter deg med ekthet, og legger opp til at mennesker kan være ekte i vårt samarbeid. At de kan vise seg med hele seg, med det som holder tilbake og med det som vil fram. Vi rommer det som er, og det som vil forløses.

SYNERGI

Oppgradering og fornyelse skjer når levende vesener virker sammen med en felles intensjon og åpner seg for givende resultater. Vi skaper muligheter for uante utviklingssteg i ønsket retning der én pluss én er større enn to.

HELE MENNESKET

I vår bistand til å bevege, oppgradere og fornye legger vi vekt på kontakt med både hodet, hjertet, kroppen og sjelen. Hele mennesket er med.

TerraLife