ungdommer

utløse ditt potensial

Mange mennesker kjenner at livet byr på enda mer enn det som er levendegjort allerede. Vi bistår mennesker med å transformere hindringer og begrensninger til støtte for å leve ut enda mer av sin sanne natur og utløse sitt potensial. Til dette tilbyr vi både individuell coaching, coaching for familier og andre grupper og åpne workshops.

Most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.

– Steve Jobs –

trygge rom for vekst

Coachingen tar utgangspunkt i ønskene for egen utvikling og har et helhetlig perspektiv på mennesket: Sjelelige aspekter, tankesett, følelser og emosjoner, kroppen som erfaringsrom og forbindelser med en større helhet henger sammen i menneskers liv. Dersom vi holder tilbake noe på disse områdene, får det gjerne nedslag fysisk, psykisk og i våre relasjoner. I et empatisk rom åpner vår coaching dører for å komme i bevegelse, oppgradere og fornye.

Våre workshops er trygge rom for vekst i kontakt med både hodet, hjertet, kroppen og sjelen.

Om oss

HEI, JEG HETER LARS,
OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er akkurat nå, og gir deg tilpassete prosesser og verktøy for det som ønsker å bevege seg fram i livet ditt.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, flyt og nye måter å arbeide og være i livet på. Dette gjør jeg med mer enn 20 års erfaring fra oppdrag innen ledelsesutvikling, teamutvikling, organisasjonsendringer, coaching og selvutviklingskurs som jeg har holdt i mer enn 10 land.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Med mer enn 10 års arbeidserfaring innen skole og utdanning skaper jeg møteplasser for ungdommer og voksne – hvor en kan møte selv og andre. I mitt arbeid som psykososial livscoach med gestaltterapeutisk tilnærming elsker jeg mangfoldet av muligheter for å synliggjøre og uttrykke det som rører seg i oss. Gjennom dette blir endring mulig, og nye handlings(spille)rom kan oppstå sånn at vårt eget kan blomstre. Jeg blir på nytt og på nytt berørt av og glad for å kunne støtte mennesker i disse prosessene.

Om oss

HEI, JEG HETER LARS, OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er akkurat nå, og gir deg tilpassete prosesser og verktøy for det som ønsker å bevege seg fram i livet ditt.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, flyt og nye måter å arbeide og være i livet på. Dette gjør jeg med mer enn 20 års erfaring fra oppdrag innen ledelsesutvikling, teamutvikling, organisasjonsendringer, coaching og selvutviklingskurs som jeg har holdt i mer enn 10 land.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Med mer enn 10 års arbeidserfaring innen skole og utdanning skaper jeg møteplasser for ungdommer og voksne – hvor en kan møte selv og andre. I mitt arbeid som psykososial livscoach med gestaltterapeutisk tilnærming elsker jeg mangfoldet av muligheter for å synliggjøre og uttrykke det som rører seg i oss. Gjennom dette blir endring mulig, og nye handlings(spille)rom kan oppstå sånn at vårt eget kan blomstre. Jeg blir på nytt og på nytt berørt av og glad for å kunne støtte mennesker i disse prosessene.

Referanser

hva andre sier om oss

Mary-Janne

terapeut

«Lars coachet meg gjennom forløsninger og oppgraderinger angående flere personlige temaer i en viktig endringstid i livet mitt. Jeg opplevde empati og nærvær kombinert med en stor profesjonalitet og kompetanse, og et trygt rom for å gå dypt i mine prosesser. Takk!»

Trond Stenvik

kommunedirektør, Overhalla kommune

«Utviklingsprogrammet med Lars og det han har formidlet er en stor motivasjon for videre personlig og profesjonell utvikling.»

Bente Rørvik Urkedal

rådgiver i Sparebanken Møre

«Veldig bra workshop. Jeg har lært mye som jeg vil få god nytte av både i jobbsituasjon og privat, som jeg vil begynne å bruke omgående.»

Referanser

hva andre sier om oss

«Lars coachet meg gjennom forløsninger og oppgraderinger angående flere personlige temaer i en viktig endringstid i livet mitt. Jeg opplevde empati og nærvær kombinert med en stor profesjonalitet og kompetanse, og et trygt rom for å gå dypt i mine prosesser. Takk!»

Mary-Janne

terapeut

Trond Stenvik

kommunedirektør, Overhalla kommune

«Utviklingsprogrammet med Lars og det han har formidlet er en stor motivasjon for videre personlig og profesjonell utvikling.»

«Veldig bra workshop. Jeg har lært mye som jeg vil få god nytte av både i jobbsituasjon og privat, som jeg vil begynne å bruke omgående.»

Bente Rørvik Urkedal

rådgiver i Sparebanken Møre

Vil du vite mer?

14 + 1 =