Vi skaper nye utviklingsrom for unge mennesker

… med muligheter for å kjenne på sin egen sanne natur og finne veier til å bringe potensialet sitt ut i livet

UTVIKLINGSROM FOR UNGDOMMER

Mange unge mennesker strever med å finne og innta sin plass i verden og med å tørre å satse på sine kvaliteter og drømmer. Vi tilbyr trygge erfarings- og utviklingsrom i et oversiktlig felleskap, hvor ungdommer og unge voksne kan ta nye steg som betyr noe for deres liv.

Dette skjer blant annet i erfaringer med prosesser og teknikker som vi formidler, i læringsprosjekter ut fra deltakernes egne initiativ, i ulike bevegelser i naturen, i praktisk arbeid, fysisk og kreativ utfoldelse, i felles sirkler rundt ilden og i individuelle refleksjons- og veiledningssamtaler.

hva vi tilbyr

Vi gir muligheter for å utvikle en egen indre trygghet og tillit til livet, gjøre nye erfaringer i det ukjente og integrere de til veien videre. Det blir lagt vekt på å kunne kjenne på, forstå og romme egne følelser og til å oppleve det som skjer i egen kropp.

Terra Life tilbyr både workshoper for personlig utvikling og vekst og skreddersyr skoletilbud for ulike målgrupper med fokus på folkehelse, livsmestring og bærekraft. Disse motiverer til egen læring og vekst og skaper positive opplevelser i kontakten med jevnaldrende og voksne, istedenfor å velge tilbaketrekning og isolasjon.

Vi skaper rom for å utvikle bevissthet om egen livsstyrke og egne mestringsstrategier,talenter og ferdigheter, og for å oppdage potensielle satsingsområder for videre skole- og utdanningsvei.

ungdommer

Take the first step in faith. You don´t have to see the whole staircase. Just take the first step.

– Martin Luther King, Jr. –

Referanser

hva andre sier om oss

Gro Merethe Egestad

kontaktlærer ved Stange ungdomsskole

«Lars fremstår som en varm og inkluderende lærer med solid kompetanse. For 10. klasse ved Stange ungdomsskole utarbeidet og ledet han et faglig godt og engasjerende undervisningsopplegg i psykisk helse, med 10 skoletimer i løpet av to uker.

Ungdommene ga tilbakemeldinger på at opplegget var utviklende, og at de lærte mye om seg selv og hvordan de kan fungere bedre i samspill med medmennesker.»

Camilla Koller

Skoleelev

«Som elev opplevde jeg fra første øyeblikk at Lars ville meg vel. I hans tilstedeværelse åpnet jeg opp for å vise meg i klassen med det jeg synes er vanskelig på min personlige vei, og lærte nye innfallsvinkler for min utvikling.

Blant annet følelseskompasset ga meg hjelp til å navigere i et liv med mange utfordringer og til å romme det som skjer i meg på en bedre måte.»

Lisa

Skoleelev

«I en vanskelig livsfase hjalp Lars meg med å få tillit til meg selv og livet igjen. Han skapte trygge rom hvor jeg kunne vise følelser og kommunisere trygt med familien. Jeg er takknemlig for hans veiledning gjennom store livsvalg, og det å kunne stole på magefølelsen. Nå er jeg i gang med studier og glad for å ha funnet min vei med Lars’ hjelp.»

Sandra

takknemlig mor til tre barn pluss to «bonusbarn»

«Lars var en viktig og trygg støtteperson til min datter og hele familien i en vanskelig fase på videregående skole og utover. Lars skapte veldig fort tillit og bisto henne i å håndtere sine utfordringer, herunder sosial angst og panikkanfall. Dette har ført til bærekraftige forandringer.»

Rachel Kent

psykoterapeut, Pershore (UK)

«A fantastic course! I feel like a treasure chest full of treasure and want to take the benefits of it to the world.»

Referanser

hva andre sier om oss

«Lars fremstår som en varm og inkluderende lærer med solid kompetanse. For 10. klasse ved Stange ungdomsskole utarbeidet og ledet han et faglig godt og engasjerende undervisningsopplegg i psykisk helse, med 10 skoletimer i løpet av to uker.

Ungdommene ga tilbakemeldinger på at opplegget var utviklende, og at de lærte mye om seg selv og hvordan de kan fungere bedre i samspill med medmennesker.»

Gro Merethe Egestad

kontaktlærer ved Stange ungdomsskole

Camilla Koller

Skoleelev

«Som elev opplevde jeg fra første øyeblikk at Lars ville meg vel. I hans tilstedeværelse åpnet jeg opp for å vise meg i klassen med det jeg synes er vanskelig på min personlige vei, og lærte nye innfallsvinkler for min utvikling.

Blant annet følelseskompasset ga meg hjelp til å navigere i et liv med mange utfordringer og til å romme det som skjer i meg på en bedre måte.»

«I en vanskelig livsfase hjalp Lars meg med å få tillit til meg selv og livet igjen. Han skapte trygge rom hvor jeg kunne vise følelser og kommunisere trygt med familien. Jeg er takknemlig for hans veiledning gjennom store livsvalg, og det å kunne stole på magefølelsen. Nå er jeg i gang med studier og glad for å ha funnet min vei med Lars’ hjelp.»

Lisa

Skoleelev

Sandra

takknemlig mor til tre barn pluss to «bonusbarn»

«Lars var en viktig og trygg støtteperson til min datter og hele familien i en vanskelig fase på videregående skole og utover. Lars skapte veldig fort tillit og bisto henne i å håndtere sine utfordringer, herunder sosial angst og panikkanfall. Dette har ført til bærekraftige forandringer.»

«A fantastic course! I feel like a treasure chest full of treasure and want to take the benefits of it to the world.»

Rachel Kent

psykoterapeut, Pershore (UK)

Om oss

HEI, JEG HETER LARS,
OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din og andre ungdommers vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er i livet ditt akkurat nå, skaper trygge rom i grupper for at du kan lære og vokse i felleskap og coacher deg individuelt på din vei.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for ungdommer å oppnå av oppgraderinger, flyt og nye måter å lære og være i livet på.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Hei, jeg heter Katrin

Å skape store ting… å la energien flyte… For meg er musikk ren magi og liv…

Jeg bistår mennesker og team med å frigjøre seg fra atferdsmønstre og strukturer, med å «ut-vikle» seg. Grobunnen for arbeidet mitt er de helbredende, livsfremmende frekvensene i musikken og i vår vakre natur.

Jeg er spesielt opptatt av å skape rom der du kan bli kjent med din egen kraft og integrere den i hverdagen. Denne dybden gir mennesker og organisasjoner muligheter til å gå autentiske veier ut fra hjertet.

terralife Katrin

Om oss

HEI, JEG HETER LARS, OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din og andre ungdommers vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er i livet ditt akkurat nå, skaper trygge rom i grupper for at du kan lære og vokse i felleskap og coacher deg individuelt på din vei.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for ungdommer å oppnå av oppgraderinger, flyt og nye måter å lære og være i livet på.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

terralife Katrin

Hei, jeg heter Katrin

Å skape store ting… å la energien flyte… For meg er musikk ren magi og liv…

Jeg bistår mennesker og team med å frigjøre seg fra atferdsmønstre og strukturer, med å «ut-vikle» seg. Grobunnen for arbeidet mitt er de helbredende, livsfremmende frekvensene i musikken og i vår vakre natur.

Jeg er spesielt opptatt av å skape rom der du kan bli kjent med din egen kraft og integrere den i hverdagen. Denne dybden gir mennesker og organisasjoner muligheter til å gå autentiske veier ut fra hjertet.

Vil du vite mer?

14 + 6 =