Connecting with our true nature

Terra Life bistår mennesker og organisasjoner med å komme i bevegelse, utløse sitt potensial og ta meningsfulle steg på sin utviklingsvei. Denne bevegelsen kommer fra dypet – fra et sted hvor vi kjenner forbindelse, inspirasjon og livgivende energi.

Vi skaper trygge rom som åpner for tilgang til det som bor i mennesker og organisasjoner: En glede over å være levende, kreativ og bidra, en agilitet, en kraft, en klarhet, impulser, erkjennelser… for nye måter å være i livet på, samhandle og skape resultater på.

Snakk med oss, vi lytter gjerne til ditt anliggende!

Aldri sier naturen én ting, og visdom noe annet.

– Juvenal –

VÅRE TILBUD

FOR UNGDOMMER

Vi skaper nye utviklingsrom for unge mennesker

… med muligheter for å kjenne på sin egen sanne natur og finne veier til å bringe potensialet sitt ut i livet.

VÅRE TILBUD

for voksne

Vi tilbyr coaching og workshops for mennesker som vil bevege og oppgradere noe i livet sitt

… for å levendegjøre enda mer av det som bor i deg

VÅRE TILBUD

FOR ORGANISASJONER

Vi fasiliterer transformasjoner, workshops, konferanser og gode møter med team og organisasjoner

… i kontakt med både hodet, hjertet og kroppen – til stede, på naturlig vis agil og forbundet

VÅRE TILBUD

workshops, kurs og trainings

Vi holder workshops, seminarer og trainings

… både i åpent for allmennheten og tilpasset internt i organisasjoner

Om oss

VÅR FILOSOFI

FORBINDELSE

Vi møter mennesker i genuin kontakt, med stor empati for utfordringene og veksttersklene som de står ved. Vi skaper rom for forbindelse med vår livskraft, våre ønsker og drømmer og med en større helthet, som potensialet kan utløses i.

EKTHET

Vi møter deg med ekthet, og legger opp til at mennesker kan være ekte i vårt samarbeid. At de kan vise seg med hele seg, med det som holder tilbake og med det som vil fram. Vi rommer det som er, og det som vil forløses.

SYNERGI

Oppgradering og fornyelse skjer når levende vesener virker sammen med en felles intensjon og åpner seg for givende resultater. Vi skaper muligheter for uante utviklingssteg i ønsket retning der én pluss én er større enn to.

HELE MENNESKET

I vår bistand til å bevege, oppgradere og fornye legger vi vekt på kontakt med både hodet, hjertet, kroppen og sjelen. Hele mennesket er med.

Referanser

hva andre sier om oss

Charlotte Kjær Lassen

sykepleier

«Jeg har deltatt i flere workshops som Lars har holdt. Disse har utvidet min bevissthet og gitt meg konkrete verktøy for å oppgradere min «autopilot» og kunne hjelpe andre med det samme. Takk Lars, for måten du holder rom, underviser og støtter hver enkelt i sin lærings- og vekstprosess på!»

Torbjørn Almlid

Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping

«I min tid som administrerende direktør i Norsk Tipping har jeg satt pris på Lars som en forståelsesfull og dyktig endringsagent for å bevege selskapets IT-utvikling fra tunge prosesser i adskilte «siloer» til agile samordnete team med en høy grad av selvorganisering. Dette ble en stor transformasjon for ledere og medarbeidere. Lars bidro til visjonen for og trygghet i denne overgangen, samt til trening for å etablere et nytt «mindset» og komme i gang med nye arbeidsformer. Takk!»

Camilla Koller

skoleelev

«Som elev opplevde jeg fra første øyeblikk at Lars ville meg vel. I hans tilstedeværelse åpnet jeg opp for å vise meg i klassen med det jeg synes er vanskelig på min personlige vei, og lærte nye innfallsvinkler for min utvikling.

Blant annet følelseskompasset ga meg hjelp til å navigere i et liv med mange utfordringer og til å romme det som skjer i meg på en bedre måte.»

Referanser

hva andre sier om oss

«Jeg har deltatt i flere workshops som Lars har holdt. Disse har utvidet min bevissthet og gitt meg konkrete verktøy for å oppgradere min «autopilot» og kunne hjelpe andre med det samme. Takk Lars, for måten du holder rom, underviser og støtter hver enkelt i sin lærings- og vekstprosess på!»

Charlotte Kjær Lassen

sykepleier

Torbjørn Almlid

Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping

«I min tid som administrerende direktør i Norsk Tipping har jeg satt pris på Lars som en forståelsesfull og dyktig endringsagent for å bevege selskapets IT-utvikling fra tunge prosesser i adskilte «siloer» til agile samordnete team med en høy grad av selvorganisering. Dette ble en stor transformasjon for ledere og medarbeidere. Lars bidro til visjonen for og trygghet i denne overgangen, samt til trening for å etablere et nytt «mindset» og komme i gang med nye arbeidsformer. Takk!»

«Som elev opplevde jeg fra første øyeblikk at Lars ville meg vel. I hans tilstedeværelse åpnet jeg opp for å vise meg i klassen med det jeg synes er vanskelig på min personlige vei, og lærte nye innfallsvinkler for min utvikling.

Blant annet følelseskompasset ga meg hjelp til å navigere i et liv med mange utfordringer og til å romme det som skjer i meg på en bedre måte.»

Camilla Koller,

skoleelev

Om oss

HEI, JEG HETER LARS,
OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er akkurat nå, og gir deg tilpassete prosesser og verktøy for det som ønsker å bevege seg fram i livet ditt.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, flyt og nye måter å arbeide og være i livet på.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Hei, jeg heter Katrin

Å skape store ting… å la energien flyte… For meg er musikk ren magi og liv…

Jeg bistår mennesker og team med å frigjøre seg fra atferdsmønstre og strukturer, med å ut-vikle seg. Grobunnen for arbeidet mitt er de helbredende, livsfremmende frekvensene i musikken og i vår vakre natur.

Jeg er spesielt opptatt av å skape rom der du kan bli kjent med din egen kraft og integrere den i hverdagen. Denne dybden gir mennesker og organisasjoner muligheter til å gå autentiske veier ut fra hjertet.

terralife Katrin

Om oss

HEI, JEG HETER LARS, OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er akkurat nå, og gir deg tilpassete prosesser og verktøy for det som ønsker å bevege seg fram i livet ditt.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, flyt og nye måter å arbeide og være i livet på.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

terralife Katrin

Hei, jeg heter Katrin

Å skape store ting… å la energien flyte… For meg er musikk ren magi og liv…

Jeg bistår mennesker og team med å frigjøre seg fra atferdsmønstre og strukturer, med å ut-vikle seg. Grobunnen for arbeidet mitt er de helbredende, livsfremmende frekvensene i musikken og i vår vakre natur.

Jeg er spesielt opptatt av å skape rom der du kan bli kjent med din egen kraft og integrere den i hverdagen. Denne dybden gir mennesker og organisasjoner muligheter til å gå autentiske veier ut fra hjertet.

Vil du vite mer?

8 + 11 =