Vi holder workshops, kurs og trainings

… bade for allmennheten og tilpasset internt i organisasjoner

ENERGY UPGRADE WORKSHOP

Våre Energy Upgrade workshops gir rom for personlig utvikling og vekst og et energiløft i samspill mellom kropp, hodet, hjertet og sjelen. Vi tar deg med i bevegelser som vekker ditt potensial, dine drømmer og instinkter. Du lærer prosesser for å oppgradere din underbevisste «autopilot» til å matche det livet som du kjenner deg kallet til og ønsker å leve, samt et kompass for å kunne navigere bedre gjennom dine følelser og emosjoner i utfordrende tider av endring.

Våre læringssirkler gir deg et trygt felleskap for å gjøre nye erfaringer i det ukjente, teste ut nye måter å handle på og få tilbakemeldinger for veien videre.

LEDERSKAP I EN NY TID

Mange ledere står i store endringer, både personlig og profesjonelt. Dette krever å selv være i bevegelse, kjenne på livet og arbeidet på nye måter, møte seg selv og andre enda mer fra hjertet og muliggjøre egen og andres utviklinger.

Vårt program «Lederskap i en ny tid» inviterer til å komme og være i bevegelser som vekker ditt potensial, dine drømmer og instinkter. Du lærer prosesser for å oppgradere din underbevisste «autopilot» slik at den kan støtte deg i dine utfordringer, samt hvordan du fasiliterer denne typen prosesser med medarbeidere som du coacher og veileder.

Et kompass for følelser og emosjoner hjelper deg og dine medarbeidere i å navigere gjennom endringer. Læringssirkelen i gruppa gir rom for å teste nye måter å handle på og få tilbakemeldinger for veien videre.

MINDSET UPGRADE PROGRAMMET

Vår menneskelige «autopilot» holder våre underbevisste overbevisninger, redsler og andre emosjoner i form av programmeringer. Når denne autopiloten er i overensstemmelse med våre bevisste ønsker og mål, flyter livet og arbeidet lett og i glede. Motstanden som vi opplever viser oss våre begrensninger og er en invitasjon til oppgradering.

Mindset Upgrade er et kraftfullt utviklingsprogram for individer, ledere, team og organisasjoner for å løfte sin måte å oppleve virkeligheten og skape nye resultater på.

Programmet formidler et sett med enkle og trygge prosesser til varige oppgraderinger som åpner for nye resultater i blant annet kommunikasjonen, ledelse, samhandling i team og stressmestring.

Lyst på andre typer workshops?

Gi oss et hint hva du er interessert i – vi skreddersyr gjerne workshops etter dine behov!

Follow your bliss and the Universe will open doors for you where there were only walls.

– Joseph Campbell –

Referanser

Charlotte Kjær Lassen

sykepleier

«Jeg har deltatt i flere workshops som Lars har holdt. Disse har utvidet min bevissthet og gitt meg konkrete verktøy for å oppgradere min «autopilot» og kunne hjelpe andre med det samme. Takk Lars, for måten du holder rom, underviser og støtter hver enkelt i sin lærings- og vekstprosess på!»

Torbjørn Almlid

Tidligere administrerende direktør i Norsk Tipping

«I min tid som administrerende direktør i Norsk Tipping har jeg satt pris på Lars-Hilmar som en forståelsesfull og dyktig endringsagent for å bevege selskapets IT-utvikling fra tunge prosesser i adskilte «siloer» til agile samordnete team med en høy grad av selvorganisering. Dette ble en stor transformasjon for ledere og medarbeidere. Lars-Hilmar bidro til visjonen for og trygghet i denne overgangen, samt til trening for å etablere et nytt «mindset» og komme i gang med nye arbeidsformer. Takk!»

Camilla Koller

skoleelev

Som elev opplevde jeg fra første øyeblikk at Lars-Hilmar ville meg vel. I hans tilstedeværelse åpnet jeg opp for å vise meg i klassen med det jeg synes er vanskelig på min personlige vei, og lærte nye innfallsvinkler for min utvikling.

Blant annet følelseskompasset ga meg hjelp til å navigere i et liv med mange utfordringer og til å romme det som skjer i meg på en bedre måte.

Referanser

«Jeg har deltatt i flere workshops som Lars har holdt. Disse har utvidet min bevissthet og gitt meg konkrete verktøy for å oppgradere min «autopilot» og kunne hjelpe andre med det samme. Takk Lars, for måten du holder rom, underviser og støtter hver enkelt i sin lærings- og vekstprosess på!»

Charlotte Kjær Lassen

sykepleier

Trond Stenvik

kommunedirektør, Overhalla kommune

«Utviklingsprogrammet med Lars og det han har formidlet er en stor motivasjon for videre personlig og profesjonell utvikling.»

«En utviklende opplevelse, med en læring som virkelig gir potensial. Spennende erfaringer omkring underbevissthetens funksjon og styring og hvordan dette i bunn og grunn styrer mye av det vi gjør.»

Beate G. Aunet

enhetsleder i kommunal helsetjeneste

Joe McGrath

leder for Management Development, Toyota UK

 «An excellent programme which has expanded my mind and belief in what is possible. Thank you Lars. »

Den største revolusjonen i vår generasjon er at mennesker som endrer sine indre innstillinger i forstanden kan endre de ytre aspektene i sine liv.

– Marilyn Ferguson –

Om oss

HEI, JEG HETER LARS,
OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er akkurat nå, og gir deg tilpassete prosesser og verktøy for det som ønsker å bevege seg fram i livet ditt.

Med hele meg bidrar jeg til å skape trygghet i en gruppe, for at det kan oppstå et læringsfelleskap hvor du ta til deg ny kunnskap og gjøre nyttige erfaringer. Du vil få tilpassete øvelser, prosesser og verktøy og et rom hvor du kan teste dem ut, trene på dem og reflektere over egen praksis.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, flyt, agilitet og nye måter å være i livet på. Dette gjør jeg med mer enn 20 års erfaring fra utvikling av mennesker, ledelses- og teamutviklingsoppdrag internt i mange organisasjoner og selvutviklingsworkshops som jeg har holdt i mer enn 10 land.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Med mer enn 10 års arbeidserfaring innen skole og utdanning skaper jeg møteplasser for ungdommer og voksne – hvor en kan møte selv og andre. I mitt arbeid som psykososial livscoach med gestaltterapeutisk tilnærming elsker jeg mangfoldet av muligheter for å synliggjøre og uttrykke det som rører seg i oss. Gjennom dette blir endring mulig, og nye handlings(spille)rom kan oppstå sånn at vårt eget kan blomstre. Jeg blir på nytt og på nytt berørt av og glad for å kunne støtte mennesker i disse prosessene.

Om oss

HEI, JEG HETER LARS, OGSÅ KALT AWÈ

Jeg har grunnlagt Terra Life for å utløse enda mer av ditt potensial. Min passion er å være «spaceholder» for din vekst og utvikling. Jeg møter deg med empati der hvor du er akkurat nå, og gir deg tilpassete prosesser og verktøy for det som ønsker å bevege seg fram i livet ditt.

Med hele meg bidrar jeg til å skape trygghet i en gruppe, for at det kan oppstå et læringsfelleskap hvor du ta til deg ny kunnskap og gjøre nyttige erfaringer. Du vil få tilpassete øvelser, prosesser og verktøy og et rom hvor du kan teste dem ut, trene på dem og reflektere over egen praksis.

Mitt arbeid kjennetegnes av dedikasjon til det som er mulig for mennesker, team og organisasjoner å oppnå av oppgraderinger, flyt, agilitet og nye måter å være i livet på. Dette gjør jeg med mer enn 20 års erfaring fra utvikling av mennesker, ledelses- og teamutviklingsoppdrag internt i mange organisasjoner og selvutviklingsworkshops som jeg har holdt i mer enn 10 land.

Hei, mitt navn er Lydia

Jeg er med mennesker i og gjennom deres endringsprosesser – sammen styrker vi ressursene og egen kroppsbevissthet. Vi eksperimenterer, kjenner etter og reflekterer i levende møter. På denne måten forlater vi nedvurderende selvkritikk og perfeksjonisme og beveger oss mot enda mer medfølelse med oss selv og andre. Når jeg forstår meg selv og prosessene i kroppen min bedre og er mer og mer villig til å ta fullt ansvar for mine handlinger, kan noe nytt oppstå i det indre og ytre.

Med mer enn 10 års arbeidserfaring innen skole og utdanning skaper jeg møteplasser for ungdommer og voksne – hvor en kan møte selv og andre. I mitt arbeid som psykososial livscoach med gestaltterapeutisk tilnærming elsker jeg mangfoldet av muligheter for å synliggjøre og uttrykke det som rører seg i oss. Gjennom dette blir endring mulig, og nye handlings(spille)rom kan oppstå sånn at vårt eget kan blomstre. Jeg blir på nytt og på nytt berørt av og glad for å kunne støtte mennesker i disse prosessene.

Interessert i å delta eller arrangere en workshop med oss?

Ta kontakt!

13 + 5 =